Hệ thống Showroom

Before All xin công bố kết quả đợt 1 của chương trình Showroom Before All Lucky, bao gồm danh sách trúng giải đợt II

Before All xin chúc mừng các vị khách may mắn đã trở thành chủ nhân của nhiều giải thưởng trong chương trình Showroom Before All Lucky. Các giải thưởng lớn vẫn nằm trên kệ. Hi vọng vào đợt công bố tiếp theo sẽ có nhiều quý khách hàng rinh trọn những giải lớn.

Danh sách Đợt 3 sẽ được BTC thông báo vào ngày 5/5/2021

Dưới đây là danh sách chi tiết khách hàng trúng giải ĐỢT II, cũng như thời gian và hình thức trao giải.

DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG SHOWROOM BEFORE ALL LUCKY 2021 - ĐỢT 2 TỪ 01/4/2021 ĐẾN 18/4/2021
STT Họ tên Showroom Trúng thưởng Mã dự thưởng
1 Võ Quang Hùng Anh - Bình Sơn Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00091
2 Quỳnh Ngọc Hải Hùng Anh - Bình Sơn Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 00211
3 Nguyễn Trọng Chiến Diễn Châu Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 03036
4 Lê Thị Kim Nga Nghĩa Đàn Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00892
5 Nguyễn Ngọc Hoàn Hùng Hồng - Ba Đồn Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 04872
6 Huỳnh Thị Kim Linh Hùng Anh - Bình Sơn Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 04449
7 Lê Thị Thanh Chung Thu - Nông Cống Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 00508
8 Đỗ Thị Diệp Chung Thu - Nông Cống Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 02567
9 Phạm Thị Thắm Hương Sơn - Thiên Phú Lộc Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 01410
10 Tăng Thị Trang Diễn Châu Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 01070
11 Bùi Thị Thắm Thành Kiên - Vụ Bản Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00803
12 Nguyễn Thị Tuyết Vân Diễn Châu Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00097
13 Vũ Trọng Cường Hải Ngoan - Sơn Dương Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00694
14 Đoàn Anh Dũng Đông Cuông - Văn Yên Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 01896
15 Lê Đắc Hoàng Vĩnh Bảo Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 00762
16 Nguyễn Quốc Việt Hùng Anh - Bình Sơn Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 01579
17 Phạm thị hạnh Ứng Hòa Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00107
18 Vũ Thị Thặng Vĩnh Bảo Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 08833
19 Trần Thị Thu Hiền Hương Sơn - Thiên Phú Lộc Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 05680
20 Phạm Thị Hà Đại Nam - Sông Hinh Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 04285
21 Lê Thị Núi Hương Sơn - Thiên Phú Lộc Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 00868
22 Lê Thị Ngọc Hùng Anh - Bình Sơn Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00473
23 Cao Thị Tuân Kim Thành - Cần Hạnh Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 01844
24 Phạm Lê Quỳnh Trang Kim Thành - Cần Hạnh Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00140
25 Ngô Văn Hùng Kim Thành - Cần Hạnh Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 50611
26 Nguyễn Văn Tuệ Kim Thành - Cần Hạnh Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 02983
27 Bùi Hùng Hùng Anh - Bình Sơn Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00813
28 Đinh Thị Hằng Hương Sơn - Thiên Phú Lộc Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 05631
29 Đào Thị Phấn Vĩnh Bảo Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00668
30 Nguyễn Hải Yến Khoái Châu Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00286
31 Hoang Thi Ngu Phù Ninh Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 00506
32 Nguyen Thi Chung Phù Ninh Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 02178
33 Do Thi Dong Phù Ninh Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 05468
34 Nguyen Thi Ban Phù Ninh Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 02325
35 Uông Xuân Hải Hương Sơn - Thiên Phú Lộc Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 01505
36 Tạ Thị Bình Đông Cuông - Văn Yên Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 04320
37 Nguyễn Thị Nhàn Ứng Hòa Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 01032
38 Nguyễn Văn Thể Quỳnh Lưu Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 01444
39 Tào Xuân Sinh Bát Xát - TP Lào Cai Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00120
40 Đinh Văn VIệt Bát Xát - TP Lào Cai Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00686
41 Phạm Thị Ngợi Hương Sơn - Thiên Phú Lộc Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 04303
42 Lê Tiến Minh Quỳnh Lưu Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 03452
43 Công ty tnhh xăng dầu tuân Lien Chung Thu - Nông Cống Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00858
44 Nguyễn Bỉnh Long Quỳnh Lưu Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 03413
45 Đỗ Thị Hằng Thành Kiên - Vụ Bản Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 00553
46 Lê Xuân Quỳnh Hương Sơn - Thiên Phú Lộc Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 01043
47 Lưu Thị Chiền Ngọc Sáng - Kim Động Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 00509
48 Bùi Thị Minh Hòa Hải Ngoan - Sơn Dương Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 04513
49 Nguyễn Thị Ngọc Tâm Quỳnh Lưu Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 00576
50 Đào Thị Oanh Quỳnh Lưu Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 02838
51 Đỗ Ngọc Sơn Ngọc Sáng - Kim Động Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 05299
52 NGUYỄN THỊ HÀ Đông Cuông - Văn Yên Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 05212
53 Nguyễn Thị Kiều Oanh Hùng Hồng - Ba Đồn Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00804
54 Trần Thị Hải Hương Sơn - Thiên Phú Lộc Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 01335
55 Lê Thị Bính Đông Cuông - Văn Yên Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 03839
56 Nguyễn Văn Tuấn Quỳnh Lưu Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 01816
57 Nguyễn Thanh Hường Vũ Tài - Gia Viễn Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 00104
58 Ngô Phương Quỳnh Hùng Hồng - Ba Đồn Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00151
59 Đoàn Văn Ca Bát Xát - TP Lào Cai Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 01841
60 Nguyễn Thị Ánh Hùng Anh - Bình Sơn Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00486
61 Trần Thị Hiền Đại Nam - Sông Hinh Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 40113
62 Hoàng Đình Huệ Hương Sơn - Thiên Phú Lộc Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 03233
63 Bùi Thị Vân Nghĩa Đàn Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 00802
64 Hoàng Thị Ly Chung Thu - Nông Cống Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00133
65 Nguyễn Thị Hiền Ứng Hòa Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 01733
66 Vũ Thị Phượng Thành Kiên - Vụ Bản Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 01345

THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC TRAO GIẢI ĐỢT II

- Địa điểm trao thưởng: Trao thưởng tại Showroom Before All.

- Cách thức trao thưởng:Công ty TNHH SX, LR Tuấn Nghĩa sẽ ủy quyền cho Showrom trực tiếp trao giải thưởng cho khách hàng trúng giải.

- Thủ tục trao thưởng: khách hàng đem đầy đủ giấy tờ liên quan đến để nhận thưởng tại showroom:

+ Hóa đơn mua hàng hợp lệ.

+ Số khung số máy photo/ Đăng kí xe.

+ Chứng minh thư nhân dân (CMTND)

- Muộn nhất là 7 ngày sau khi công bố khách hàng trúng thưởng khách hàng nhận được cuộc gọi của Before All thông báo về giải thưởng, nếu người trúng thưởng không đem đầy đủ giấy tờ liên quan đến Showroom để nhận thưởng thì coi như người trúng thưởng không có nhu cầu lấy giải thưởng & hãng sẽ không giải quyết những khiếu nại, thắc mắc của người trúng thưởng sau đó. Giá trị của giải thưởng mà không có người nhận sẽ được xử lý theo luật thương mại.

Xem chương trình Showroom Before All Lucky đang diễn ra   tại đây

Link tham gia quay thưởng tại đây.

Quý khách có thể theo dõi trên FB xem   tại đây.

Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp về chương trình, xin mời quý khách hàng liên hệ số điện thoại: 0984844498 - Zalo: 0984844498

Trân trọng.

Tìm đại lý
Gọi ngay