Tin tức

Before All xin công bố kết quả đợt 4 của chương trình Showroom Before All Lucky và gia hạn chương trình đến ngày 31/8/2021

Before All xin chúc mừng các vị khách may mắn đã trở thành chủ nhân của nhiều giải thưởng trong chương trình Showroom Before All Lucky. Các giải thưởng lớn vẫn nằm trên kệ. Hi vọng vào đợt công bố tiếp theo sẽ có nhiều quý khách hàng rinh trọn những giải lớn.

Hiện tại các giải thưởng lớn vẫn đang trong tiến trình đi tìm chủ nhân. Chương trình Showroom Before All Lucky chính thức được gia hạn đến ngày 30/9/2021.

Dưới đây là danh sách chi tiết khách hàng trúng giải ĐỢT 4, cũng như thời gian và hình thức trao giải

DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG ĐỢT 4

STT Họ tên Showroom Trúng thưởng Mã dự thưởng
1 Vũ Thị Toán Xuân Sơn - Thiệu hoá Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 01041
2 Trần Bá Tuấn Quỳnh Lưu Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 04492
3 Phạm Thế Hải Vũ Tài - Gia Viễn Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 01157
4 Tống Thị Thuỷ Ly Hương Sơn - Thiên Phú Lộc Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 00921
5 Phan Xuân Thành Nghĩa Đàn Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 01009
6 Đoàn Công Luận Thành Kiên - Vụ Bản Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 0946
7 Trương Ngọc Tuấn Nghĩa Đàn Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 01885
8 Vũ Thị bảo Ngọc Đại Nam - Sông Hinh Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 02469
9 Triệu Văn Lai Đông Cuông - Văn Yên Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 01138
10 Thế Thị Hương Ứng Hòa Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00934
11 Võ Thị Thanh Thuý Hùng Anh - Bình Sơn Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 01991
12 BÙI Thị Thủy Vĩnh Bảo Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 02190
13 Giáp Thị Hà Kim Thành - Cần Hạnh Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00524
14 Nguyễn Văn Thắng Kim Thành - Cần Hạnh Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00201
15 Nguyễn Hồng Phong Kim Thành - Cần Hạnh Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 01681
16 Ninh Văn Bắc Kim Thành - Cần Hạnh Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00077
17 Trần Văn Hùng Thành Kiên - Vụ Bản Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00307
18 Đinh Thị Lợi Hương Sơn - Thiên Phú Lộc Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 05715
19 Ho Luu Huu Bao Hương Sơn - Thiên Phú Lộc Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 03162
20 Phạm Tài Thơm Hùng Anh - Bình Sơn Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00778
21 Nguyễn Thị Thìn Quỳnh Lưu Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 04599
22 Phan Thị Xoan Quỳnh Lưu Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00170
23 Lê Văn Quân Thành Kiên - Vụ Bản Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 01286
24 Lê Văn Quân Thành Kiên - Vụ Bản Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 01643
25 Lê Văn Quân Thành Kiên - Vụ Bản Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 03621
26 Lê Văn Quân Thành Kiên - Vụ Bản Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 02267
27 Lê Văn Quân Thành Kiên - Vụ Bản Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 01486
28 Lê Văn Quân Thành Kiên - Vụ Bản Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00918
29 Lê Văn Quân Thành Kiên - Vụ Bản Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 00613
30 Mồ Thị Liên Bát Xát - TP Lào Cai Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 00638
31 Nguyễn Thái Như Thùy Ngọc Sáng - Kim Động Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 50267
32 Vũ Thị Đào Quỳnh Lưu Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00667
33 Nguyễn Thị Khuyên Hương Sơn - Thiên Phú Lộc Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 04591
34 Hoàng Thị Ngoan Thành Kiên - Vụ Bản Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 01177
35 NGuyễn Thị Hương Hương Sơn - Thiên Phú Lộc Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 01261
36 Đào Tất Hiền Đô Lương Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 01099
37 Hà Sỹ Hùng Đô Lương Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 04541
38 Nguyễn Văn Hưởng Đô Lương Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 02812
39 Đặng Văn Hùng Đô Lương Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 02896
40 Lê Thị Trâm Đô Lương Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 02855
41 Trần Thị Luyện Đô Lương Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 02937
42 Trần Đăng Sinh Đô Lương Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 04551
43 Lê văn Tuấn Đô Lương Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 04822
44 Trần Thị Hằng Hùng Anh - Bình Sơn Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 05248
45 Hoàng Thị Hoa Hải Ngoan - Sơn Dương Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 04575
46 Nguyễn Xuân Huy Hải Ngoan - Sơn Dương Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00810
47 Hoàng Thế Tài Hùng Hồng - Ba Đồn Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 01813
48 Nguyễn Khắc Sỹ Nghi Lộc Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 02210
49 Ngô thị Minh Thư Thành Kiên - Vụ Bản Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 00595
50 Phùng thị Xuyến Hải Ngoan - Sơn Dương Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 03916
51 Nguyễn Hùng Hùng Anh - Bình Sơn Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 04942
52 Đỗ văn Quang Đông Cuông - Văn Yên Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 04465
53 Tăng thị Châu Diễn châu Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 02237
54 Hoàng Thị Hạnh Hải Ngoan - Sơn Dương Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 04448
55 Lê thị Đàn Nghĩa Đàn Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 00069
56 Lê đức Hùng Đô Lương Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 05691
57 Nguyễn Đình Liệu Hương Sơn - Thiên Phú Lộc Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 04469
58 Hồ Sỹ Hoà Nghi Lộc Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 03875
59 Phạm Thị Quý Linh Hùng Hồng - Ba Đồn Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00015
60 Nguyễn Khánh Hoàng Hùng Anh - Bình Sơn Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 00564
61 Triệu văn Trình Đông Cuông - Văn Yên Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00861
62 Cầm Hữu Tài Đông Cuông - Văn Yên Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 05793
63 Nguyễn Phú Quốc Hùng Anh - Bình Sơn Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 00290
64 Trần Thị Thu Thảo Hùng Hồng - Ba Đồn Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 01615
65 Nguyễn Thị Thắm Hải Ngoan - Sơn Dương Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 03307
66 Chu thị Sáu Diễn châu Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 04307
67 Hoàng Pin Tải Bát Xát - TP Lào Cai Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 01591
68 Trần Đức Anh Bát Xát - TP Lào Cai Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00389
69 Phạm thị Hồng Huế Hương Sơn - Thiên Phú Lộc Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 05838
70 Hồ văn Văn Quỳnh Lưu Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 00043
71 Phạm Thành Nguyên Hùng Anh - Bình Sơn Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00020
72 Nguyễn Thị Lam Hương Sơn - Thiên Phú Lộc Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 04508
73 Phạm Văn Tiến Đông Cuông - Văn Yên Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00569
74 Bùi Thị Yến Hương Sơn - Thiên Phú Lộc Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 01148
75 Lý Kim Nhậy Đông Cuông - Văn Yên Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 01635
76 Nguyễn Thị Thông Hùng Anh - Bình Sơn Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00054
77 Nguyễn Như Lam Giang Nghi Lộc Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00308
78 Cù Huy Thanh Chung Thu - Nông Cống Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 00359
79 Lương Thị Nguyên Chung Thu - Nông Cống Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00192
80 Lê Thị Điều Chung Thu - Nông Cống Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 00319
81 Cao Thị Thu Hà Hương Sơn - Thiên Phú Lộc Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 01882
82 Nguyễn văn Đương Đại Nam - Sông Hinh Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00231
83 Nguyễn Đình Sâm Hương Sơn - Thiên Phú Lộc Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 02794
84 Đặng Thị Lan Trinh Hùng Anh - Bình Sơn Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 02050
85 Nguyễn Thị Ca Thể Dung - Quảng Xương Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 00055
86 Phạm Văn Hào Hương Sơn - Thiên Phú Lộc Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 04648
87 Triệu thị Yến Đông Cuông - Văn Yên Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00242
88 Nguyễn văn Diệu Quỳnh lưu Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 01658
89 Trần Diệu Linh Hùng Hồng - Ba Đồn Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 000171
90 Hoàng Thị Liên Đông Cuông - Văn Yên Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 05770
91 Phạm Văn Nhất Vĩnh Bảo Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00412
92 Phạm Công Nguyên Hương Sơn - Thiên Phú Lộc Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00306
93 Nguyễn Thị Hoa Hùng Anh - Bình Sơn Đồng Hồ Thông Minh Nam/Nữ Smartwatch Y68 00228
94 Mai Khánh Hoàng Hùng Anh - Bình Sơn Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 04476
95 Nguyễn Thôi Hùng Anh - Bình Sơn Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 00626
96 Vũ văn Thành Ứng Hòa Thè cào điện thoại mệnh giá 100k 04897

THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC TRAO GIẢI ĐỢT IV

- Địa điểm trao thưởng: Trao thưởng tại Showroom Before All.

- Cách thức trao thưởng:Công ty TNHH SX, LR Tuấn Nghĩa sẽ ủy quyền cho Showrom trực tiếp trao giải thưởng cho khách hàng trúng giải.

- Thủ tục trao thưởng: khách hàng đem đầy đủ giấy tờ liên quan đến để nhận thưởng tại showroom:

+ Hóa đơn mua hàng hợp lệ.

+ Số khung số máy photo/ Đăng kí xe.

+ Chứng minh thư nhân dân (CMTND)

- Muộn nhất là 7 ngày sau khi công bố khách hàng trúng thưởng khách hàng nhận được cuộc gọi của Before All thông báo về giải thưởng, nếu người trúng thưởng không đem đầy đủ giấy tờ liên quan đến Showroom để nhận thưởng thì coi như người trúng thưởng không có nhu cầu lấy giải thưởng & hãng sẽ không giải quyết những khiếu nại, thắc mắc của người trúng thưởng sau đó. Giá trị của giải thưởng mà không có người nhận sẽ được xử lý theo luật thương mại.

Xem chương trình Showroom Before All Lucky đang diễn ra   tại đây

Link tham gia quay thưởng tại đây.

Quý khách có thể theo dõi trên FB xem   tại đây.

Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp về chương trình, xin mời quý khách hàng liên hệ số điện thoại: 0984844498 - Zalo: 0984844498

Trân trọng.

Tìm đại lý
Gọi ngay